Tıbbi İlgi Alanları

 • Sağlıklı ve hasta çocuk takibi
 • Çocuklarda Nöromotor gelişim takibi
 • Ateşli havaleler
 • Epilepsiler (havaleler)
 • Konuşma gecikmesi
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunları
 • Otizm ve benzeri bozukluklar
 • Zeka gerilikleri
 • Çocuklarda doğuştan ve sonradan beyin hastalıkları
 • Bilinç bozuklukları (ensefalopatiler)
 • Nörolojik otoimmun bozuklukları
 • Nörolojik enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit. vs)
 • Serebral palsili çocuklar (spastik çocuklar)
 • Serebrovasküler problemler (kanama vs)
 • İstem dışı hareket bozuklukları (tikler vs)
 • Baş ağrısı-Migren
 • Doğumsal nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıklar
 • Genetik kökenli (Nörogenetik) nörolojik hastalıklar
 • Kas ve sinir hastalıkları