International Publications

Publications and research articles published in the journals cited by SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Art and Literature Exclusion) SCI-Extended (Science Naming Index-Extended) and SCI (Science Citation Index)

Technical notes, editorial letters, comments etc. published in the journals defined in SSCI, AHcl, SCI-Expanded, and SCI. Works

 • Brainstem involvement in subacute sclerosing panencephalitis. Yaramiş A, Taşkesen M.Turk J Pediatr. 2010 Sep-Oct;52 (5) : 542-5.
 • Cerebral vasculitis and obsessive-compulsive disorder following varicella infection in childhood. Yaramiş A, Hergüner S, Kara B, Tatli B, Tüzün U, Ozmen M.Turk J Pediatr. 2009 Jan-Feb;51 (1) :72-5.
 • Infantile iatrogenic Cushing’s syndrome. Katar S, Akdeniz S, Ozbek MN, Yaramiş A. Indian J Dermatol. 2008;53(4):190-1. doi: 10.4103/0019-5154.44793.
 • Yaramış A, Kervancioğlu M, Yıldırım I, Söker M, Derman O, Taş MA. Severe microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia in a child with Brucella infection.Annals of Hematology. 2001; 80(9): 546-8.
 • Yaramış A, Çolpan L, Taş MA. Diagnostic Value of Cytokine Measurement in Cerebrospina lFluid in Childrenwith Central Nervous System Tuberculosis. Pediatrics. 2001; May 107 (5):1236.
 • Yaramış A,Tekes S, Bilici M.  Diagnostic Performance of Amplified MycobacteriumTuberculosis Direct Test in The Cerebrospinal Fluid of Children with Tuberculosis Meningitis. Pediatrics 2000 July;106 (1):162
 • Gürkan F, Derman O, Yaramış A, Ece A. Distinguishing Features of Salmonella and Viral Hepatitis. The Pediatric Infectious Disease Journal. 2000; 19 (6):587.
 • Şenyiğit  A, Yaramış A, Gürkan F, Kırbaş G, Büyükbayram H, Nazaroğlu H, Alp MN, Topçu F.  Pulmonary Alveolar Microlithiasis: A Rare Familia lInheritance with Report of Six Cases in a Family. Respiration. 2001; 68 (2): 204-209.

Published articles in the journals described in the TUBİTAK program

 • Drowning and Near-Drowning in Children in the Southeast of Turkey.  Mustafa Taşkesen,  Ayfer P Gözü, Ahmet Yaramış. The Journal of Academic Emergency Medicine , Mar2015, Vol. 14 Issue 1, p16-18. 3p.
 • Neurological presentation of nutritional vitamin B12 deficiency in 42 breastfed infants in Southeast Turkey. Mustafa Taşkesen,  Ahmet Yaramış, Selahattin Katar, Ayfer P Gözü, Murat Söker. Turk J Med Sci, 2011, 41; 1091-1096
 • Söker M, Devecioğlu C, Yaramış A, Ipek S, Özbek MN, Tüzün H. Microangiopathic Hemolytic Anemia, Thrombocytopenia and Acute Renal Failure Associated with Acute Brucellosis. International Pediatrics. 2001;16(2):
 • Yaramış A,Yildirim I, Katar S, Özbek  MN,  Yalçin I, Taş MA, HoşoğluS. Clinical and laboratoury presentation of  typhoid fever in hospitalized children.A review of 314 cases in the southeastern region of Turkey. International Pediatrics. 2001;16 (3):

Published review articles in the journals described in the TUBİTAK program

 • Yaramış A. Tüberküloz ve Nörotüberküloz (TBM). Clinic Pediatri. 2 (4): 2007; 30-33
 • Yaramış A, Taş MA . “Çocukluk Çağı Tüberküloz Menenjiti” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2002; 45: 100-108.
 • Yaramış A, Haspolat K. Çocuklarda Gastroözofageal Reflü. Sendrom. 2000; 12 (2): 31-41.
 • Yaramış A, Gürkan F, Dikici B, Haspolat K, Söker M, Taş MA. Çocuklarda Bakteriel Menenjit Tedavisi ve Korunması. İlaç ve Tedavi  Dergisi  1998:2:75-80

 


 

National Publications

Research and review articles published in domestic peer-reviewed journals

 • Yaramış A, Katar S, Özbek MN, Ecer S. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Neonatal Tetanoz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 49(3):2006 :213-216
 • Katar S, Onur H, Yaramış A, Özbek MN, Ecer S. Çocuklarda kültür pozitif  enterik ateş. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 49 (3) :2006 :19-23.
 • Taşkesen M, Taş MA, Ecer S, Özbek MN, Yaramış A.  Tüberküloz menenjitli çocuklarda kranial tomografi ve kranyal magnetik rezonans bulgularının irdelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 2005,32(3):117-122
 • İrdem A, Ecer S, Özbek MN, Yaramış A, Devecioğlu. Subakut Sklerozan  Panensefalit hastalarının epidemiyolojik özellikleri. Dicle Tıp Dergisi. 2004 ;1:31-35
 • İrdem A, Devecioğlu C, Yaramış A. Çocuklarda subakut sklerozan panensefalit-I.  Dicle Tıp Dergisi 2002;29(3):35-47
 • İrdem A, Devecioğlu C, Yaramış A. Çocuklarda subakut sklerozan panensefalit-II.  Dicle Tıp Dergisi 2002;29(4):49-57
 • Erkan Yurduseven, Ahmet Yaramış, Abdurrahman Şenyiğit, Kenan Haspolat, Fuat Gürkan, Orhan Derman, Ahmet Kaya.  Diyarbakır ilinde okul çocuklarında solunum fonksiyon testleri sonuçları Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 49 (3): 2001, 345-353
 • Söker M, Yaramış A, Ece A, Haspolat K, Devecioğlu C. A randomized trial of anti-D and Ivig treatment in childhood acute immune thrombocytopenic purpura. Dicle Tıp Dergisi 2001;28 ;3-4 :83-92.
 • Kaya A, Derman O, Yaramış A, Kırbaş G, Haspolat K. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kistik Fibrozisli 23 Hastanın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.  2000; 43 (4): 345-351.
 • Derman O, Gürkan F, Yaramış A, Haspolat K,  Kaya A,  Akkuş Z. Diyarbakır’da Okul  Çocuklarında Atopik Hastalıkların Sıklığı. Yeni Tıp  Dergisi. 2000;2:81-83.
 • Yaramış A, Katar S, Bükte Y, Derman O, Taş MA, Şimşek M. Tüberküloz Menenjitli Çocuklarda Radyolojik Bulgular.Yeni Tıp Dergisi.2000;17:138- 140.
 • Söker M, Çakmak A, Haspolat K, Gürkan F, Yaramış A. Komplike olmayan primer monosemptomatik enürezis noktürnada davranış terapisi ile intranazal desmopressin tedavisinin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 1999; 38:137-143.
 • Yaramış A, Bilgin K, Gül T. Nötropenik Neonatal Sepsis: 30 Vakanın Değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi. 1999; 7: 301-306
 • Yaramış A, Şenyiğit A, Haspolat K, Gürkan F. Talasemi Majörlü Hastalarda Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 1: 1999; 8-14
 • Söker M, Gürkan F, Elevli M, Çakmak A, Yaramış A, Özbek MN. TBM olgularında Radyonüklid Ventrikülosisternografinin Yeri ve Önemi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 20:11;1998; 35-38
 • Söker M, Haspolat K, Gürkan F, Çakmak A, Yaramış A. Beta Talasemi İntermedia’lı Hastalarda Rekombinant Eritropoietin Tedavisi. Van Tıp Dergisi, 5 : 1998 ; 128-131.
 • Gürkan F, Kaya A, Yaramış A, Haspolat K, Derman O, Şenyiğit A, Karagün O. Kistik   Fibrozisli Hastaların Takibinde Solunum Fonksiyonlarında Saptanan Değişiklikler. Dicle Tıp Dergisi.1998;26:143-148.
 • Yaramış A, Kaya A, Gürkan F, Derman O, Haspolat K, Karagün O. Ear-Nose  and  Throat Findings in Children with Cystic Fibrosis. Dicle Tıp Dergisi 1998;26:149-152.
 • Yaramış A, Kaya A, Kervacıoğlu M, Söker M, Haspolat K, Taş MA. Typhoid   Fever in Children: Clinical and Laboratory Presentation. Dicle Tıp  Dergisi.1998:25;153-159.
 • Yaramış A, Söker M, Gürkan F, Çakmak A, Haspolat K.  Konjenital  Hipotiroidi 34 Olgunun Tanı Sırasındaki Semptom ve Bulguları. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, 1997;156-158
 • Boşnak M, Söker M, Dikici B, Yaramış A, Kara İH, Yıldırım İ, Özkan İ,  Haspolat K. Çocuklarda Amitraz Zehirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi 1997;3:155-157.
 • Taşdemir N, Devecioğlu C, Söker M, Gülersönmez M, Yaramış A, Tombul T. Stroklu hastalarda AT III, Protein C ve Protein S düzeyleri. Nöroloji, cilt XXIII, sayı 1, 1996,62-71
 • Söker M, Haspolat K, Yaramış A, Narlı N, Kaya H. GHRH Testi: 12 Normal ve  32 Gelişme Geriliği Çocukta Analiz. Endokrinolojide Yönelişler 1995;2:14- 16.
 • Elevli M, Kılınç M, Söker M, Bircan Z, Uysalol M, Yaramış A, Yıldırım İ. Kızamık Sonrası Ağır Pnömonili Olgularda Sefuroksim + Kloramfenikol ile Kristalize Penisilin + Kloramfenikol Kombinasyonlarının Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi 1995;22:48-52.
 • Ceviz A, Özkan Ü, Yaramış A, Kemaloğlu S. Tüberküloz Menenjit Nedenli Hidrosefalilerde Son BOS Bulgularının Şant Sonrası Klinik Tablo ve Şant  Fonksiyonu Üzerine Etkisi. Dicle Tıp Dergisi 1995;22:16-21.

National Case Reports

 • Kara B, Aydın K, Tatlı B, Yaramış A, Yılmaz C, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Erken başlangıçlı multipl skleroz. Türk Pediatri Arşivi 41 :2006 ; 167-172.
 • Kara B, Yaramış A, Tatlı B, Şener D, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Süt çocuğu dirençli epilepsinin ayırıcı tanısında alternan hemipleji: iki vaka takdimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 49:(1);2006:46-49
 • Yaramış A, Katar S. Çoklu sistem tutulumu ile seyreden difteri vakası. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 49(3):2006:213-21
 • Kutluhan Yılmaz K, Tatlı B, Buran Y, Yaramış A, Aydınlı N,  Çalışkan M, Özmen M. Konvülsiyon ayırıcı tanısına hiperekpleksia: İki vakanın takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 48 (1):2005:61-64.
 • Katar S, Ecer S, Kervancıoğlu M, Yaramış A, Özbek MN, Devecioğlu C. Nörofibromatozisli dört olgunun değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi.2004 ;4 :42-47
 • Önen A, Yaramış A, Şenyiğit A, Deveci E. Dalak tüberkülozlu hastada splenektomi: Olgu sunumu. Pediatrik Cerrahi Dergisi. 2004 ;18 :32-35.
 • Kervancıoğlu M, Söker M, Karadede A, Yaramış A, Özbek MN. Hipertansif ensefalopati tablosuyla başvuran 13 yaşında bir aort koarktasyon vakası. Dicle Tıp Dergisi. 2001 ; 28(1) :55-60
 • Yaramış A, Gürkan F, Haspolat K, Dikici B, Derman O, Söker M, Yılmaz S.  Değişik  Semptomlarla Gelen Çocuklarda Gastroözefageal Reflü Sıklığının Sintigrafi ile İrdelenmesi. Türk Gastroenteroloji Dergisi. 1998:9:397- 399.
 • Elevli M, Yaramış A, Söker M, Haspolat K, Günbey S. Intravenouz Immunoglobulin in The Treatment of Guillain Barre Syndrome. Turk J Med   Sci 1997;27:103-104.

International Case Reports

International congress reports

 • Hergüner S, Kucukyazici G, Yaramış A,Tatlı B, Tüzün U. Obsessive-compılsive disorder after basal ganglia in a child. The 8th Annual Scientific Meeting of the European of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP) and the 8th Turkish National Congress of  Consultation Liaison Psychiatry, İstanbul, 21-24 Sep. 2005, Turkey
 • Yaramis A, M.Nuri Özbek, Celal Devecioğlu, M.AliTaş. Chest radiography and CT findings in children with tuberculous meningitis.5th International Congress on Pediatric Pulmonology-CIPP V, Nice, 18-21 February, 2002, France.
 • Yaramış A, Gunbey S, Devecioglu M.C., Bilgin K. Hematologic effects of recombinant granulocyte-macrophage colony-stimulating factor on peripheral blood in neonates with sepsis and neutropenia. 19th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Disease (ESPID) Istanbul, Turkey, March 26-28, 2001.
 • Yaramis A, M. Kervancoglu, I. Yildirim, M. Soker, O. Derman, M.A. Tas.  Severe microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia in a child with brucella infection. 19th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Disease (ESPID) Istanbul, Turkey, March 26-28, 2001.
 • Senyiğit A, Yaramış A, Gürkan F, Kırbas G, Büyükbayram H, Nazaroğlu H, Alp MN, Topçu F. Pulmonary Alveolar Microlithiasis: A Rare Familial Inheritance with Report of Six Cases in a Family (Contribution of 6 Cases to the Number of Case Reports in Turkey) World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Florence, 30 August-3 September, 2000, Italy.
 • Derman O, Yaramış A, et al. Raw Measurement by Using Microrint Among 3 to Years Old Preschool Children in Diyarbakır. Joint Meeting of Pediatric Assembly, European Respiratory Society and European Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology. Berlin, May 26-29, 1999, Germany.
 • Yurduseven E, Haspolat K, Yaramış A, et al. Pulmonary Function Tests on Schoolchildren at 10-15 Ages in Diyarbakır. Joint Meeting of Pediatric Assembly, European Respiratory Society and European Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology.  Berlin, May 26-29, 1999, Germany.
 • Derman O, Kaya A, Haspolat K, Yaramış A, Katar S. Passive Cigarette Smoking in Relationship with CoHb Levels Among 3 to 6 Years Old The Preschool Children in Diyarbakır. Joint Meeting of Pediatric Assembly, European Respiratory Society and European Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology.  Berlin, May 26-29,1999, Germany.
 • Kaya A, Derman O, Haspolat K, Yaramış A, Katar S. Ear, Nose and Throat Findings Cystic Fibrosis Patients. Joint Meeting of Pediatric Assembly, European Respiratory Society and European Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology. Berlin, May 26-29, 1999, Germany.
 • Derman O, Haspolat K, Gürkan F, Yaramış A, Ece A, Kaya A. Frequency of Atopic Diseases in Schoolchildren in Diyarbakır. Joint Meeting of Pediatric Assembly, European Respiratory Society and European Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology. Berlin, May 26-29, 1999, Germany.
 • Yaramış A, Gürkan F; Elevli M, et al.  Central Nervous System Tuberculosis in Children: A  Rreview of  214 Cases. 8 th International Congress for Infectious Diseases, Boston, Massachussetts, 15-18 May, 1999, USA.
 • Gürkan F, Boşnak M, Dikici B, Boşnak V, Yaramış A, Taş MA, Haspolat K. Tuberculous Peritonitis in 11 Chilcren: Clinical Features and Diagnostic Approach. 8 th International Congress for Infectious Diseases, Boston, Massachussetts, 15-18 May, 1999, USA.
 • Yaramış A, Elevli M, Haspolat K, et al. Effect of İntrathecal Fibrinolytic Therapy on Hydrocephalus in The Tuberculosis Meningitis.7 th International Congress for Infectious Diseases,  Hong Kong, June 10-13, 1996.
 • Yaramış A, Elevli M, Haspolat K, et al.  IVIG in the Treatment of Guillain Barre Syndrome. 7 th International Congress for Infectious Diseases, Hong Kong, June 10-13, 1996.
 • Söker M, Haspolat K, Yaramış A, Narlı N, Kaya H. GHRH Test: Analysis of 32 Children with Short Statureand 12 Healthy Children.  8th Balkan Congress of Endocrinology,  Bursa, 3-5 May, 1995, Turkey.

National Case Reports

National congress reports

 • Yaramış A, Kara B, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M. Kabakulak enfeksiyonu sonrası bilateral talamus tutulumuyla seyreden ADEM vakası. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 11-14 Mayıs 2005, Antalya
 • Yaramış A, Hergüner S, Tüzün U. Primer varisella enfeksiyonundan sonra gelişen serebral vaskülit ve obsesif kompulsif bozukluk. Vaka takdimi. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 11-14 Mayıs 2005, Antalya
 • Kara B, Kayserili H, Tatli B, Yaramış A, Aydinli N. Angelman sendromu: dokuz olguda klinik ve EEG bulguları. 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 11-14 Mayıs 2005, Antalya
 • Kara B, Aydın K, Yılmaz C, Tatlı B, Yaramış A, Şener D, Aydınlı N, Çalışkın M, Özmen M.  Erken başlangıçlı multipl skleroz: olgu sunumu. 27. Pediatri Günleri, 4-7 Nisan 2005, Istanbul
 • Kara B, Yaramış A, Tatlı B, Şener D, Aydınlı N, Çalışkın M, Özmen M. Sütçoçuğu dirençli epilepsi ayırıcı tanısında alternan hemipleji. 27. Pediatri Günleri, 4-7 Nisan 2005, Istanbul
 • Katar S, Onur H,  Özbek MN, Ecer S, Yaramış A. Kan kültüründe üremesi pozitif olan salmonella enfeksiyonlu hastalarımızın genel değerlendirilmesi. 48. Milli Pediatri Kongresi. 21-24 Eylül 2004, Samsun
 • Katar S, Ecer S, Kervancıoğlu M, Yaramış A, Özbek MN, Devecioğlu C. NF-I dört hastanın özellikleri. 48. Milli Pediatri Kongresi. 21-24 Eylül 2004, Samsun
 • Gökçe M, Tatlı B, Yaramış A, Yılmaz K, Aksüyek E, Aydınlı N, Çalışkan M, Deymeer F, Özmen M. Juvenil Myastenia Graves, timektomi yaşı. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 12-15 Mayıs 2004, Ankara
 • Kara B, Kayserili H, Çalışkan M, Tatli B, Yaramış A, Aydınlı N, Özmen M, İmer M, Apak MY. Kabuki sendromu subaraknoid kist birlikteliği-olgu sunumu. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 12-15 Mayıs 2004, Ankara
 • Yılmaz K, Tatlı B, Yaramış A, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen. Topiramat kullanan hastalarda hipohidroz ve ter testi. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 12-15 Mayıs 2004, Ankara
 • Tatlı B, Yılmaz K, Yaramış A, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Soysal D, Çıtak A, Üçsel R, Karaböcoğlu M, Uzel  N, Sarıbeyoğlu E,  Ünüvar E, Karakaş Z, Anak S, Devecioğlu Ö, Ağaoğlu L, Aydın K, ve Sencer S. Çoçukluk çağında inme; 79 olguda klinik, etiyoloji ve prognoz. VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 12-15 Mayıs 2004, Ankara
 • B tatlı, Soysal D, Yılmaz K, Çıtak A, Yaramış A, Aydınlı N, Üçsel R. karaböcüoğlu M, Özmen M, Uzel N, Çocukluk çağında status epileptikus, 48 olguda etioloji tedavi ve prognoz, VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 12-15 Mayıs 2004, Ankara
 • Acar AI, İrdem A, Yaramış A, Ecer S, Devecioğlu C, Kervancıoğlu M. Akut romatizmal ateş tanısı alan olguların değerlendirilmesi. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003
 • Akdeniz O, Devecioğlu C, İrdem A, Ecer S, Yaramış A, Söker M. Yatarak tedavi edilen neonatal hiperbilirübinemili olguların değerlendirilmesi. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003
 • Yaramış A, Bükte Y, Özbek MN, İrdem A, Ecer S. Tüberküloz Menenjitli Çocuk Hastalarda Akciğer Grafisi ile Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması, 74 Vaka, 1996-2003. 25. Pediatri Günleri, 16-18 Nisan 2003, İstanbul
 • Yaramış A, Bükte Y, İrdem A, Ecer S. Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Akciğer Grafisi  ile Akciğer Tomografisi Bulgularının Karşılaştırılması, 53 Vaka, 1998-2002. 25. Pediatri Günleri, 16-18 Nisan 2003, İstanbul
 • Yaramış A, Katar S, Ecer S, İrdem A. 118 Tüberküloz Menenjitli Çocuk Hasta: Demografik, Klinik, Laboratuvar, Radyoloji ve Tedavi Sonuçları, 1996-2002. 25. Pediatri Günleri, 16-18 Nisan 2003, İstanbul
 • Yaramış A, İrdem A, Ece S, Devecioğlu C. Neonatal Tetanoz: Klinik, Prognostik ve Risk Faktörleri, 24 Vaka, 1999-2002. 25. Pediatri Günleri, 16-18 Nisan 2003, İstanbul
 • Yaramış A, Gürkan F, Yıldırım I, Taş MA, Haspolat K, Hoşoğlu S. Çocukluk Çağı Tifo Enfeksiyonu: 314 vakanın retrospektif incelenmesi. 25. Pediatri Günleri, 16-18 Nisan 2003, İstanbul
 • Yaramış A, Gürkan F, Yıldırım I, Taş MA, Haspolat K, Hoşoğlu S.  Çocukluk Çağı Tifo Enfeksiyonu: 314 Vakanın Retrospektif İncelenmesi. I. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi. 2-5 Aralık 1999, Bursa.
 • Yaramış A, Katar S, Doğru Ö, Haspolat K, Taş MA. Çocukluk Çağı tüberküloz Menenjitinde Radyolojik Bulgular. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 1999, Antalya
 • Yaramış A, Kaya A, Söker M, Kervancıoğlu M, Taş MA.  42 Tifolu Çocuğun Klinik ve Laboratuvar İncelenmesi. 43. Milli Pediatri Kongresi, 20-23 Eylül 1999, Ankara
 • Yaramış A, Kervancıoğlu M, Bilgin K, Söker M, Taş MA, Gül T. Nötropenik Neonatal Sepsis: 30 Vakanın Değerlendirilmesi. 43. Milli Pediatri Kongresi, 20-23 Eylül 1999, Ankara
 • Kervancıoğlu M, Kılınç M, Söker M, Yaramış A. Akrep Sokmasının Sol Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri.
 • Yaramış A, Şenyiğit A, Haspolat K, Gürkan F, Söker M. Homozigot Beta Talasemili Olgularda Solunum Fonksiyonlarının Değerlendilirmesi. XLII. Milli Pediatri Kongresi,25-28 Haziran 1998, Kayseri.
 • Gürkan F, Haspolat K, Şenyiğit A, Yaramış A, Söker M. Homozigot Beta Talasemialı Olgularda Kan Transfüzyonunun Solunum Fonksiyonlarına Etkisi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri.
 • Yaramış A, Gürkan F, Haspolat K, Dikici B, Derman O, Söker M, Yılmaz S. Radyonükleid sintigrafi ile GÖR saptanan olguların değerlendirilmesi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Kayseri.
 • Derman O, Haspolat K, Boşnak M, Dikici B, Yaramış A, Kaya A. Gastroözefagial Reflülü 21 Olgunun Değerlendirilmesi. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran, Van
 • Çakmak A, Kemaloğlu S, Söker M, Yaramış A, Taş MA, Haspolat K. Parafaksiyal Epidural Ampiyemle Beraber Gaz Görünümlü Rüptüre Serebral Abse. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran, Van
 • Söker M, Yaramış A, Çakmak A, Haspolat K. Beta Talasemia İntermedia Olgularımızda Rekombinant Eritropoeietin Kullanımı. I. Ulusal Pediatrik Hematoloji ve I. Ulusal Pediatrik Hematoloji Onkoloji Hemşireliği Kongresi, 25-28 Mayıs 1997, İstanbul
 • Kara İH, Söker M, Haspolat K, Yaramış A, Çakmak A, Yıldırım İ. Bir olgu nedeniyle kurşun entoksikasyonu.  XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep
 • Söker M, Kara İH, Haspolat K, Yaldız M, Yaramış A, Çakmak A, Yıldırım İ. Akrodermatitis Enteropatika (Olgu Sunumu). XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep
 • Devecioğlu C, Yaramış A, Söker M, Çakmak A, Isı H. Patau sendromu (Olgu Sunumu). XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep
 • Söker M, Özateş M, Kara İH, Haspolat K, Yaramış A, Çakmak A, Yıldırım İ Bir Mukopolisakkaridoz Olgusu (Hurler Sendromu). XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep
 • Söker M, Çakmak A, Yıldırım İ, Çoğulu Ö, Yaramış A, Haspolat K, Devecioğlu C, Taş Nörofibromatozis-Juvenil KML Birlikteliği (Bir Olgu Sunumu). MA. XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep
 • Hoşoğlu S, Devecioğlu C, Boşnak M, Geyik MF, Yaramış A. Yenidoğan Sarılıklı Bebeklerde Toxoplazma, Rubella ve Sitomegalovirus  Antikorlarının Pozitifliği ve Etyolojideki Rolü . XL. Milli Pediatri Kongresi, 14-17 Ekim 1996, Gaziantep

Book Chapter (Author)

 • YENİDOĞAN NÖROLOJİSİ, Nobel Kitabevi, 2017, İstanbul,  Editörler; Burak Tatlı ve Meral  Özmen,  Ahmet Yaramış ‘ Yenidoğan Dönemi Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları’
 • ÇOCUK NÖROLOJİSİ, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, Anıl Grup Matbaacılık, 2010,  Ankara , Ahmet Yaramış ‘ Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları’
 • TÜBERKÜLOZ, Toraks Derneği, Editörler; Şeref Özkara ve Zeki Kılıçaslan, 2010, Aves yayıncılık, İstanbul, Ahmet Yaramış ‘Bacille Calmette Guerin (BCG)

International Study and Research Project

 • New Genomic approach to explore the neurogenetic disease burden of consanguineous marriage in Turkey  2017
 • Program adı; İkili işbirliği destek programları. Türü; Temel araştırma .Proje Yürütücü Kurum; Dokuz Eylül Ü Tıp F Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı , İzmir. Proje Yürütücüsü; Prof. Dr.  Ayşe Semra Hız, Araştırmacılar; Ahmet Yaramış;  Nur Arslan; Araştırmacı  Serdal Güngör; Araştırmacı Uluç Yiş; Araştırmacı Yavuz Oktay; Araştırmacı.

International Book References

 • Infectious Diseases – Sayfa 71 Sherwood L. Gorbach, ‎John G. Bartlett, ‎Neil R. Blacklow – 2004 –  Modulation of efficacies and pharmacokinetics of antibiotics by granulocyte colony-stimulating factor in neutropenic mice with multidrug-resistant Enterococcusfaecalis infection. / An- timicrob Chemother 2000;46:429-436. 18. Bilgin K, Yaramis A…
 • Practical Neonatology E-Book: for MRCPCH and Beyond – Sayfa 295 
 • Cath Harrison, ‎Alan Gibson – 2009 – ‎  Pediatrics 1980;66(5):693–97 Bilgin K, Yaramis A, Haspolat K et al. A randomized trial of granulocyte-macrophage colonystimulating factor in neonates with sepsis and neutropenia.
 • Neonatal and Pediatric Pharmacology: Therapeutic Principles in Practice
 • Sumner J. Yaffe, ‎Jacob V. Aranda – 2010 – ‎  Bilgin K, Yaramis A, Haspolat K, et al. A randomized trial of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in neonates with sepsis and neutropenia. Pediatrics 2001;107(1):36–41. 167. Venkateswaran L, Wilimas JA, Dancy R, et al.
 • Neurobiology of Disease Michael V Johnston, ‎Harold P Adams, ‎Ali Fatemi – 2016 – ‎
 • CROSSREFERENCES. • Ch 145: Cerebrospinal Fluid • Ch 144: Acute Bacterial Meningitis • Ch 148: HIV Infection: Opportunistic Infections in HIVInfected Individuals. REFERENCES. 1.Yaramis, A., Gurkan, F., Elevli, M., et al. (1998).
 • Infectious Diseases in the Pediatric Intensive Care Unit – Sayfa 553
 • Simon Nadel – 2011 – ‎  Bilgin K, Yaramis A, Haspolat K, Tas MA, Gunbey S, Derman 0. A randomized trial of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in neonates with sepsis and neutropenia. Pediatrics 2001;107:36-41.
 • Infection and Hearing Impairment – Sayfa 354 Valerie E. Newton, ‎Pamela J. Vallely – 2006 – ‎
 • Topcu, I., Cüreogˇlu, S.,Yaramis, A.,Tekin, M., Oktay, F., Osma, U., Meric, F. and Katar, S. (2002) Evaluation of brainstem auditory evoked response audiometry findings in children with tuberculous meningitis at admission. Auris Nasus Larynx …
 • Infections of the Gastrointestinal System – Sayfa 474
 • Chetana Vaishnavi – 2013 – ‎  Giirkan F, Derman O, Yaramis A, et al. Distinguishing features of Salmonella and viral hepatitis. Pediatr Infect Dis J 2000;19:587. Kim AY, Chung RT. Bacterial, parasitic, and fungal infections of the liver, including liver abscess. In: Feldman M …
 • Acute Pediatric Neurology – Sayfa 270 Thomas Sejersen, ‎Ching H. Wang – 2013 –
 • 4. de Jonge RC, van Furth AM, Wassenaar M, Gemke RJ, Terwee CB. Predicting sequelae and death after bacterial meningitis in childhood: a systematic review of prognostic studies. BMC Infect Dis. 2010;10:232. 5. Yaramis A, Gurkan F, Elevli …
 • Hot Topics in Infection and Immunity in Children III – Sayfa 80 Andrew J. Pollard, ‎Adam Finn – 2006 – ‎  138:917–920. Bilgin, K., Yaramis, A., Haspolat, K., Tas, M.A., Gunbey, S., and Derman, O. (2001). A randomized trial of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in neonates with sepsis and neutropenia. Pediatrics. 107:36–41.
 • Baloh and Honrubia’s Clinical Neurophysiology of the Vestibular System ,Robert William Baloh, ‎Kevin Kerber, MD – 2010 – ‎… middle ear mucomycosis. Bone Marrow Transpl. 1996;18:1183. Slack CL, Watson DW, Abzug MJ, Shaw C, Chan KH. Fungal mastoiditis in immunocompromised children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1999;125(1): 73. Yaramis A …
 • Hematology, Immunology and Infectious Disease: Neonatology Questions …
 • Robin K Ohls, ‎Akhil Maheshwari – 2012 – ‎ Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2001;84:F172-F176. Bilgin K, Yaramis A, Haspolat K, Tas A, Gunbey S, Derman O. A randomized trial of granulocytemacrophage colony-stimulating factor in neonates with sepsis and neutropenia. Pediatrics.
 • Moffet’s Pediatric Infectious Diseases: A Problem-oriented Approach Randall G. Fisher, ‎Thomas G. Boyce, ‎Hugh L. Moffet – 2005 – ‎Gurkan F, Derman O, Yaramis A, Ece A. Distinguishing features of Salmonella and viral hepatitis. Pediatr Infect DisJ 2000;19:587. 149. Hayes EB, Gubler DJ. Dengue and dengue hemorrhagic fever. Pediatr Infect DisJ 1992;11:311-7.
 • Sabiston Textbook of Surgery E-Book ,Courtney M. Townsend, ‎R. Daniel Beauchamp, ‎B. Mark Evers – 2012 – ‎ 2006;71:713-721. 15 Bilgin K, Yaramis A, Haspolat K, et al. A randomized trial of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in neonates with sepsis and neutropenia. Pediatrics. 2001;107:36-41.
 • Immunology and Infectious Disease Lesley A. Doughty, ‎Peter Linden – 2012 – ‎
 •  Bilgin K, Yaramis A, Haspolat K, Tas M, Gunbey S, and Derman O. A randomized trialof granulocytemacrophage colonystimulating factor in neonateswith sepsis andneutropenia.Pediatrics. 2001.107(1):36–41. 131. Kox W, Bone RC, Krausch …
 • Tropical Anemia – Sayfa 75 Viroj Wiwanitkit – 2006 – ‎,  J Pediatr Hematol Oncol 2003;25:63-4. [66] Yaramis A, Kervancioglu M, Yildirim I, Soker M, Derman O, Tas MA. Severe microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia in a child with Brucella infection. Ann Hematol 2001;80:546-8.
 • Fetal and Neonatal Physiology E-Book – Sayfa 1495Richard A. Polin, ‎William W. Fox, ‎Steven H. Abman – 2011 – … granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in very low birthweight neonates: Significant induction of circulatory neutrophils, monocytes, platelets, and bone marrow neutrophils, Blood 86: 2509–2515, 1995. 93. Bilgin K, Yaramis A, …
 • Neonatal Hematology: Pathogenesis, Diagnosis, and Management of …Pedro de Alarcón, ‎Eric Werner, ‎Robert D. Christensen – 2013 – ‎… Neonatal Ed 2001;841F172—6. Bilgin K, Yaramis A, Haspolat K, Tas MA, Gunbey S, Derman O. A randomized trial ofgranulocytemacrophage colony-stimulating factor in neonates with sepsis and neutropenia. Pediatrics 2001;107:36—41.
 • Sabiston Textbook of Surgery: Expert Consult Premium Edition: …Courtney M. Townsend Jr., ‎R. Daniel Beauchamp, ‎B. Mark Evers – 2007 Perioperative treatment with human recombinant interferon-gamma: A randomized doubleblind clinical trial. Shock. 2001;16:329-333. 24 Bilgin K, Yaramis A, HaspolatK, et al. A randomized trial of granulocyte-macrophage colony-stimulating …
 • Textbook of Systemic Vasculitis – Sayfa 387Aman Sharma – 2015 – 2014;8:441-3. Chapter 42 Secondary Vasculitis Yaramis A, Herguner S, Kara B, et al. Cerebral vasculitis and obsessive-compulsive disorder following varicella infection in childhood. Turk J Pediatr. 2009;51:72-5. Rodriguez-Pla A, Stone JH.
 • Recent Advances in Pediatrics – Sayfa 189 Suraj Gupte – 2009 – ‎Bilgin K, Yaramis A, Haspolat K, Tas MA, Gunbey S, Derman O. A randomized trial of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in neonates with sepsis and neutropenia. Pediatrics 2001;107:36-41. Rosenthal J, Healey T, Ellis R, …
 • The Cytokine Handbook, Two-Volume Set – Sayfa 515 Angus W. Thomson, ‎Michael T. Lotze – 2003 – ‎
 • Blood 77, 700–711. Bickel, M., Cohen, R.B., and Pluznik, D.H. (1990). Posttranscriptional regulation of granulocyte–macrophage colony-stimulating factor synthesis in murine T cells. J. Immunol. 145, 840–845. Bilgin, K., Yaramis, A., Haspolat, …
 • Neurologic Aspects of Systemic Disease – 3. bölüm – Sayfa 1499, José Biller, ‎José M. Ferro – 2014 – ‎World Health Organization (2008). Guidelines for the Programmatic Management of Drug-resistant Tuberculosis. World Health Organization, Geneva. Yaramis A, Gurkan F, Elevli M et al. (1998). Central nervous system tuberculosis in children: …
 • Bacterial Infections of the Central Nervous System – Sayfa 177, Karen L. Roos, ‎Allan R. Tunkel – 2010 – ‎  WHO report 2007, WHO/HTM/TB/2007 376 ed. World Health Organization, Geneva, Switzerland. Yadav YR, Jaiswal S, Adam N, et al. (2006). Endoscopic third ventriculostomy in infants. Neurol India 54: 161–163. Yaramis A, Gurkan F, Elevli M …
 • Spencer’s Pathology of the Lung – Sayfa 741, Philip Hasleton, ‎Douglas B. Flieder – 2013 – ‎
 • Senyigit A, Yaramis A,Gurkan F, etal. Pulmonaryalveolar microlithiasis:a rarefamilial inheritance with report ofsix cases in a family.Contributionof six new cases to the number of case reports inTurkey.Respiration 2001;68:204–9. 288. Ucan ES …
 • Hematology, Immunology and Infectious Disease: Neonatology Questions …Robin K. Ohls, ‎Akhil Maheshwari – 2012 – ‎Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2001;84:F172-F176. Bilgin K, Yaramis A, Haspolat K, Tas A, Gunbey S, Derman O. A randomized trial of granulocytemacrophage colony-stimulating factor in neonates with sepsis and neutropenia. Pediatrics.
 • Aminoff’s Neurology and General Medicine – Sayfa 842, Michael J. Aminoff, ‎S.Andrew Josephson – 2014 – ‎ J Infect 41:61, 2000. Verdon R, Chevert S, Laissy P, et al: Tuberculous meningitis in adults: review of 48 cases. Clin Infect Dis 22:982, 1996. Yaramis A, Gurkan F, Elevli M, et al: Central nervous system tuberculosis in children: …
 • Management of Breast Diseases – Sayfa 563, Ismail Jatoi, ‎Achim Rody – 2016 – ‎
 • Bilgin K, Yaramis A, Haspolat K, Tas MA, Gunbey S, Derman O. A randomized trial of granulocyte-macrophage colonystimulating factor in neonates with sepsis and neutropenia. Pediatrics. 2001;107(1):36–41. Schibler KR, Osborne KA, Leung …
 • Brucella: A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research …Icon Health Publications, ‎Philip M. Parker, ‎James N. Parker – 2004 – ‎… .fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=A bstract&list_uids=8870625 • Severe microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia in a child with Brucella infection. Author(s): Yaramis A, Kervancioglu M, Yildirim I, Soker M, Derman O, …
 • Pediatric Annals – Sayfa 98, 2008 – ‎Snippet görünümü –
 • Yaramis A, Gurkan F. Elevli M., et al. Central nervous system tuberculosis in children: a review of 214 cases. Pediatrics. 1998; 102(5):e49. 13. Mayers MM, Kaufman DM, Miller MH. Recent cases of intracranial tuberculomas. Neurology.
 • Encyclopedia of Respiratory Medicine – 3. cilt – Sayfa 537 Geoffrey J. Laurent, ‎Steven D. Shapiro – 2006 – ‎Snippet görünümü – Senyigit A, Yaramis A, Gurkan F, et al. (2001) Pulmonary alveolar microlithiasis: a rare familial inheritance with report of six cases in a family. Respiration 68: 204-209. Sosman MC, Dodd GD, ]ones WD, and Pillmore GU (1957) The familial …
 • Handbook of Clinical Neurology – 96. cilt – Sayfa 177, P. J. Vinken, ‎G. W. Bruyn – 2010 – ‎Snippet görünümü –  WHO report 2007, WHO/HTM/TB/2007 376 ed. World Health Organization, Geneva, Switzerland. Yadav YR, Jaiswal S, Adam N, et al. (2006). Endoscopic third ventriculostomy in infants. Neurol India 54: 161-163. Yaramis A, Gurkan F, Elevli M, …
 • Katzenstein and Askin’s Surgical Pathology of Non-neoplastic Lung … Anna-Luise A. Katzenstein – 2006 – ‎Snippet görünümü – ‎  Senyigit A, Yaramis A, Gurkan F. et al: Pulmonary alveolar microlithiasis: A rare familial inheritance with report of six cases in a family. Contribution of six new cases to number of case results in Turkey. Respiration 68:204. 2001. 1 74. Stamatis …
 • Principles of Neurologic Infectious Diseases – Sayfa 208 Karen Roos – 2005 – ‎Snippet görünümü – ‎ , Yaramis A, Gurkan F, Elevli M, et al: Central nervous system tuberculosis in children: A review of 214 cases. Pediatrics 102(5):E49, 1998. 45. Sanchez-Portocarrero J, Perez-Cecilia E, Jimenez-Escrig A, et al: Tuberculous meningitis: Clinical …
 • Child Neurology – Sayfa 446, John H. Menkes, ‎Harvey B. Sarnat, ‎Bernard L. Maria – 2006 – ‎
 • However, they were seen in only 2% of patients in the series of Yaramis and colleagues (207). The presence of these complications indicates the need for revision of chemotherapy. Paradoxic expansion of intracranial tuberculomas can occur .
 • 2. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Sempozyumu sekretaryalığı, 27-28 Nisan 2000, Diyarbakır
 • Prof. Dr. Cihat Tahsin Gürson en iyi poster yarışması ödülü, 25. Pediatri Günleri Kongresi, Çocuk ve Enfeksiyon, 16-18 nisan 2003, Crowne plaza, İstanbul

Manager to Doctoral Thesis Studies

 • Follow-up and treatment results of 40 infant patients with B12 vitamin deficiency between 1-20 months in terms of psychosocial motor retardation, 2011, Dr Şeyhmus Mete
 • Sociodemographic characteristics of pediatric neurology patients, 2010, Dr Çiğdem Toprak
 • Evaluation of children with subacute sclerosing panencephalitis, 2003, Dr Ahmet İrdem
 • Evaluation of 130 patients diagnosed with acute rheumatic fever, 2001, Dr Ayla Acar